กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. นางสาวปรารถนา  ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน และ นางสาวปภินดา  วรรณวัฒนเมธา ครูชำนาญการพิเศษ นิเทศตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต การทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ และการทำน้ำมะนาวณ แหล่งเรียนรู้บ้านหนองโขลง  หมู่ 1 ตำบลบ้านจ่าอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  โดยมี นายสุทัศน์  โกสุมา ครู กศน.ตำบลบ้านจ่า และนางชุติมา เจริญสอน ครูอาสาสมัครฯ ทำหน้าที่ ครูกศน.ตำบลโพชนไก่ ดำเนินการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563